11 juli 2007

Mitsubishi videorecorder

Mitsubishi video commercial:tags: Mitsubishi video tv hifi