9 oktober 2007

Mellona honing (1990)

tv-reclamespotje Mellona honing (1990)

tags:
bekroonde televisiereclamecampagne mellona honing
sterke bij transport helicopter flower power