9 oktober 2007

Nationale Nederlanden (1972)

Nationale Nederlanden
bekroonde televisiereclamecampagne (1972)
tags & payoff:
reclamespotje nationale nederlanden verzekeringen

uw schade en schande
Nationale Nederlanden verzekert het wel

uw lieve leven
Nationale Nederlanden verzekert het wel
en goed!

.