15 december 2009

Bols - jonge Bols (Rick Engelkes)

Bols - jonge Bols (Rick Engelkes) reclamefilmpje:tags & payoff:

Bols; jonge Bols; graanjenever; jonge jenever; Rick Engelkes;
sinds 1810, sinds kort, wielklem, jeans, zonnebril, schoenen

jonge Bols graanjenever