25 maart 2016

Monuta (Paul Kooij)


Monuta
tv commercial 1997
featuring Paul Kooij


tags & payoff:
accountant 45 jaar over zijn laatste wens

...ik denk zo'n 50 à 60 mensen
waarvan toch zeker 90% koffie wil
van die 90 procent koffiedrinkers
wil de helft melk en suiker
een kwart daarvan wil óf alleen melk
óf alleen suiker
en dan heb je nog een verwaarloosbaar aantal zwart drinkers
nou ga ik geen suikerkorrels zitten tellen
maar 't kost toch een x bedrag

dit voor wat betreft het natte gedeelte
door naar het droge gedeelte:
de cake, het brood c.q. de broodjes

cake blijft budgettair lastig
want hoeveel plakjes haal je uit een cake?
de een snijdt er 12 uit, de ander 14

Monuta
ieder z'n eigen wens.

.